Teks Baiat Bergabung ke Khilafatul Muslimin (Khilafah) di Indonesia

Category: Khilafah 71 0

Teks Baiat Khilafah – Sebagaimana diketahui bahwa Khilafatul Muslimin di Indonesia pada awal berdirinya dideklarasikan sebagai Khilafah Islamiyah. Khilafah artinya wadah bersatu bagi umat Islam sedunia. Khilafah merupakan sistem Islam yang telah lama dihancurkan oleh musuh-musuh Islam lewat propaganda Perancis dan Inggris pada tahun 1924 silam.

Semenjak dideklarasikan kembali Khilafah Islamiyah yang bernama Khilafatul Muslimin pada tahun 1997, maka resmi Khilafah telah dimulai dari Indonesia sejak saat itu. Adapun untuk menyatakan bergabung ke Khilafah di Indonesia adalah lewat proses Baiat.

Baiat adalah Janji Setia yang diucapkan calon warga Khilafah mau bergabung ke dalam Khilafatul Muslimin. Baiat ini penting, karena baiat adalah bagian dari syariat agama Islam yang jarang orang mengetahuinya. Adapun praktek Baiat hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam atau Khilafah. 

Dibawah ini adalah teks Baiat yang harus diucapkan sebagai syarat awal bergabung ke dalam Jamaah/Khilafah.

Teks Baiat Bergabung ke Khilafah

Wallahi, Demi Allah!

Saya berbai’at kepada Allah dihadapan Ulil Amri yang bertanggung jawab, dengan tulus ikhlas bahwasanya:

  1. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua.
  2. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah.
  3. Saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri saya kapanpun dan dimanapun.
  4. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya.
  5. Apabila ternyata dikemudian hari, saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati bai’at yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum Islam.

Semoga Allah menerima pernyataan bai’at saya ini dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci untuk meninggikan (li i’lai) kalimatillah serta mengampuni dan meridhai saya. Aamiin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Jika anda berniat bergabung dan siap memperjuangkan Islam ini semampu yang anda bisa lakukan, silahkan hubungi warga Khilafah terdekat. Anda dapat mengakses situs utama Khilafatul Muslimin disini www.khilafatulmuslimin.com.

Jika ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan jangan segan-segan untuk meninggalkan komentar dibawah. Salam silaturrahim…

Related Articles

Add Comment